Nyheter

2010-03-19 kl 13.04

Livs varslar om stridsåtgärder

Med anledning av det kärva förhandlingsläget varslade Livsmedelsarbetareförbundet idag den 19 mars sin motpart Livsmedelsföretagen, Li, om stridsåtgärder. Varslet innebär övertidsblockad, nyanställningsblockad samt blockad mot utökad bemanning. Stridståtgärderna träder i kraft klockan 12:00 den 1 april 2010. Stridsåtgärderna riktar sig mot de företag som omfattas av Livsmedelsavtalet och är medlemmar i livsmedelsföretagen. Totalt berörs ca […]

2010-03-15 kl 13.03

Tonläget skärps i avtalsförhandlingarna!

På söndagen hade Livs, GS, Pappers och IF Metall en gemensam presskonferens om det allvarliga läget i avtalsförhandlingarna. Alla förbunden inom industrin har nu avvisat de opartiska ordförandenas hemställan som kom lördagen den 13 mars. Eftersom det nu endast återstår två veckor innan de nuvarande kollektivavtalen löper ut är det bråttom att komma fram till […]

2010-03-14 kl 13.01

Livs förbereder för konflikt

Livsmedelsarbetareförbundet avvisade idag, efter sammanträde med sin förhandlingsdelegation, de opartiska ordförandenas andra hemställan.  – De föreslagna löneökningarna i denna andra hemställan är en ren provokation, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar. – Det fanns inget förslag på lösning på den allvarliga frågan om arbetsgivarnas möjlighet att med inhyrd personal kunna ”runda” företrädesrätten i LAS, […]

2010-03-12 kl 13.00

Nytt avtalsförslag – förhandlingsdelegationen inkallad

Livsmedelsarbetareförbundet väntas i morgon, lördagen den 13/3, få en ny hemställan från de opartiska ordförandena. Därför kallas förbundets förhandlingsdelegation in till söndag morgon.

2010-03-08 kl 12.58

LAS-frågan måste lösas!

Arbetsgivarnas möjligheter att ”runda” de anställdas företrädesrätt i LAS är en central fråga i årets avtalsförhandlingar. När LAS skrevs och röstades igenom i riksdagen fanns inte bemanningsföretagen. LAS har därför i sin nuvarande utformning inte tillräckligt skydd och återanställningsrätt för de som sagts upp p.g.a. arbetsbrist och som ersätts med personal från bemanningsföretag. Livsmedelsarbetareförbundet och […]

2010-03-07 kl 12.57

Livs säger nej till avtalsförslag

Livsmedelsarbetareförbundet avvisade idag, söndagen den 7 mars, de opartiska ordförandenas hemställan om nytt avtal för ca 30 000 livsmedelsarbetare. – Vi är inte alls nöjda med förslaget, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar. – Vi vill kraftigt understryka att frågan om att arbetsgivarnas möjlighet att med inhyrd personal kunna ”runda” företrädesrätten i LAS måste […]

2010-03-06 kl 12.56

Livs fick hemställan om nytt avtal

Livsmedelsarbetareförbundet och dess motpart Livsmedelsföretagen fick idag en hemställan från de så kallade opartiska ordföranden om ett nytt avtal. – Vi kommer att analysera hemställan i vår förhandlingsdelegation, säger Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar. Parterna ska lämna svar på hemställan klockan 18.00 i morgon, söndagen den 7 mars.

2010-03-02 kl 12.54

Förhandlingsdelegation inkallad

Förhandlingsdelegationen för Livsmedelsavtalet har kallats in för sammanträde i helgen med start klockan 15.00 på fredag den 5 mars. Delegationen ska informeras om läget i förhandlingarna och eventuellt ta ställning till en så kallad ”körplan” från de opartiska ordförandena som nu leder förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. – Dagens träff med arbetsgivarna gav inget nytt, […]

2010-02-26 kl 12.52

På avtalsfronten intet nytt!

Från och med måndagen den 1 mars kommer förhandlingarna om ett nytt riksavtal för livsmedelsarbetarna ledas av två opartiska ordföranden. Det är det så kallade ”Industriavtalet” som styr detta. – Vi ser det som ett misslyckande, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande i en kommentar. Vi vill ju förhandla direkt med vår motpart Livsmedelsföretagen, LI. […]

2010-02-15 kl 12.50

Förtrycket i Iran måste upphöra!

Fortfarande är fackliga ledare i Iran fängslade. Fängslade enbart på grund av att man hävdar sina mänskliga rättigheter. Den iranska regimens förtryck av fackliga ledare inom den fria fackföreningen för sockerarbetare Haft Tapeh fortsätter. Visserligen har man nu efter omvärldens påtryckningar beslutat släppa fyra stycken men ordföranden i förbundet Ali Nejati är fortfarande fängslad. – Det […]