Livs.se

2019-05-20 kl 10.42

Sätt stopp för den osunda konkurrensen inom EU!

En planerad fabriksnedläggning och försämrade konkurrensvillkor för det svenska snuset. Det är två konsekvenser av EU:s politik som EP-kandidaten Johan Danielsson vill förändra. Idag besöker han och Livs ordförande Eva Guovelin företagen Swedish Match och Göteborgs Kex i Kungälv.

Här träffar de både representanter från företagsledningarna och medlemmar från Livsmedelsarbetareförbundet. Johan Danielsson är nummer två på Socialdemokraternas lista till EU-valet. Han har en bakgrund som utredare på LO.

”Obegripliga regler”

Swedish Match producerar snus av hög kvalité men får inte exportera till länderna inom EU. Däremot får företag i EU exportera cigaretter och snus till Sverige.

– Det är obegripligt att vi inte får exportera snus till andra EU-länder. Det skulle kunna skapa många jobb här om förbudet upphävs, säger Eva Guovelin.

Nedläggning drabbar hundratals

2018 beslutade norskägda Orkla att lägga ned Göteborgs Kex i Kungälv och att produktionen ska flytta till Lettland. På Göteborgs kex som producerat välkända kex och kakor i 130 år arbetar cirka 350 personer. En löntagarkonsult har pekat på stora brister kring analys och underlag i företagets beslut.

– Orkla stirrar sig blinda på de lägre löner som Lettland kan erbjuda och bortser helt från den kunskap och lojalitet som finns i Kungälv säger Eva Guovelin.

Kamp för rättvisa arbetsvillkor

För Livs medlemmar är det viktigt att det finns ledamöter med facklig erfarenhet i Europaparlamentet. Johan Danielsson betonar vikten av att arbetstagarnas löner och villkor på europeisk arbetsmarknad måste förbättras.

Han kommer att kämpa för införandet av en social pelare inom EU, vilket bland annat syftar till rättvisa arbetsvillkor, utbyggda sociala skyddsnät och att kvinnor och män har rätt till lika lön för lika arbete.

– Det är viktigt att vi inte har en osund konkurrens om företagsetableringar i EU. Idag finns det till exempel möjligheter att etablera ekonomiska frizoner för att locka till sig företagsetableringar med skattebefrielse och andra statsstöd. Det här måste upphöra, säger Johan Danielsson.