Deltidspension

I kollektivavtalet finns även en överenskommelse om deltidspension. Den finns för att skapa möjligheter för dig att gå ner i arbetstid när du fyller 60 år. Den innebär att arbetsgivaren gör en extra avsättning på 1,4 procent av lönesumman till avtalspensionen. När du fyller 60 kan du ansöka om att gå ner i arbetstid. Om du inte går ner i arbetstid finns pengarna kvar på ditt avtalspensionskonto och ökar din månatliga pension vid ordinarie pensionsålder.

Du väljer själv vad du vill göra med pengarna
Minska arbetstiden

Arbetsgivarens extra avsättningar till deltidspension gör att du får mer pengar på ditt avtalspensionskonto än du annars skulle ha haft. En del av dem kan du ta ut för att ha råd att minska din arbetstid när du fyllt 60 år.

Höja pensionsutbetalningarna

Du kan också välja att fortsätta jobba med oförändrad arbetstid. Pengarna finns då kvar på ditt avtalspensionskonto och gör att månadsbeloppen blir högre när du börjar ta ut pensionen.

Så går det till med delpension
När och hur mycket?

Du kan ansöka om att gå ner i arbetstid från den månad du fyller 60 år. Hur stor arbetstidsminskningen ska vara, ska du komma överens med arbetsgivaren om.

Hur går det till?

Senast sex månader innan din nya arbetstid ska börja gälla lämnar du in en skriftlig ansökan till din arbetsgivare och anmäler önskad sysselsättningsgrad, det vill säga hur många procent du vill gå ner i arbetstid. Informera gärna Livs på din arbetsplats eller i regionen.

Vad händer sen?

Arbetsgivaren måste noggrant pröva saken senast två månader efter att din ansökan kommit in. Om ni är överens blir din tjänst en deltidstjänst med den sysselsättningsgrad som följer av deltidspensionen. Om du vill kan du använda en del av behållningen på ditt avtalspensionskonto för att ha råd att gå på deltid.

För att arbetsgivaren ska kunna säga nej krävs det att den nya sysselsättningsgraden medför betydliga störningar för verksamheten, och arbetsgivaren måste redovisa skälen. Om arbetsgivaren avslår din ansökan kommer Livs att pröva frågan i en förhandling och se om arbetsgivaren följt avtalet samt om de omständigheter arbetsgivaren pekar på är skäliga. Utgångspunkten i en förhandling kommer att vara en sysselsättningsgrad på 50 procent.

Att tänka på innan du bestämmer dig:

Om du väljer att går ner i arbetstid (lägre sysselsättningsgrad) så minskar din lön. Detta kan påverka både ditt försäkringsskydd och din pension:

  • Om du till exempel blir sjuk eller arbetslös så beräknas ersättningar för inkomstförlust på din nya lön.
  • Du tjänar in mindre till både allmän pension och avtalspension eftersom din nya lön är lägre.
Arbetstidskonto

Deltidspensionen är en satsning för att stärka din pension. Du kan också använda arbetstidskontot för att öka behållningen på ditt avtalspensionskonto.

Arbetstidskonto är en kollektivavtalad arbetstidsförkortning som omräknat till pengar under 2019 motsvarar 2,64 procent av din lön. Om du väljer att ta ut arbetstidsförkortningen i pengar så kan du antingen ta ut ett engångsbelopp direkt eller styra över pengarna till ditt avtalspensionskonto som ett långsiktigt sparande för framtiden. Läs mer om Arbetstidskonto.