Regionerna

verksamhetsregionerna planeras, samordnas och drivs mycket verksamhet. Viktiga områden är medlemsvärvning, studier, uppsökeri, avtalsteckning och samarbete med LO, andra LO-förbund och andra organisationer.

Livs har fem verksamhetsregioner: Norr, Mitt, Väst, Öst och Syd. Varje region har ett eller flera lokalkontor och anställda ombudsmän. Lokalombudsmännen jobbar mycket med att se till att det finns kollektivavtal på alla arbetsplatser, att stödja i klubbarna i deras arbete och att stötta medlemmar som finns på arbetsplatser där det inte finns någon klubb.

Verkställande utskott

Varje verksamhetsregion har ett verkställande utskott i vilket regionens förbundsmötesledamöter ingår tillsammans med lokalombudsmännen, en central ombudsman och en ledamot från förbundsstyrelsen. Det verkställande utskottet ansvarar för och samordnar att den verksamhet som planerats i regionen genomförs. Utskottet lämnar också förslag till verksamhetsplan och budget baserat på vad som verksamhetsträffen kommit fram till.

Verksamhetsträffar

I varje region samlas representanter från arbetsplatsklubbarna, regionala arbetsplatsombud och regionens verkställande utskott minst två gånger per år på verksamhetsträffar.

På verksamhetsträffarna diskuteras vilka behov som finns på arbetsplatserna i regionen och vilken verksamhet som ska planeras och genomföras. Utgångspunkten är kongressbeslut och de mål som kongressen stakat ut. Vanliga frågor på dagordning är till exempel planering av studier, medlemsvärvning, uppsökeri, informationsinsatser och avtalsfrågor.

Verksamhetsträffarna lämnar också förslag på personer från regionen till de fackliga uppdrag som ska väljas på förbundsmöte och kongress. Det kallas då att verksamhetsträffen är nomineringsmöte.