Arbetsmiljö

Att vara livsmedelsarbetare är fortfarande att ha ett av landets tio farligaste yrken. Det gäller både risken att råka ut för en arbetsolycka och risken att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa (främst belastnings-/förslitningsskada).

Sedan 2004 finns ett kollektivavtal om arbetsmiljön på vårt avtalsområde. Det utökades 2007 och är i många fall mer ambitiöst än arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

Här kan du ladda ner avtalet:
Arbetsmiljö lokalt arbete Bilaga B Livsmedelsavtalet

Arbetsmiljön är ett område som styrs av lagar, föreskrifter och andra juridiska och tekniska krav. God arbetsmiljö – eller, som vi uttryckt det, Ett kravmärkt arbete – handlar inte i första hand om juridik eller teknik utan om inställning och kvalitet. Både inom industrin och i samhället i stort strävar vi efter att maten och dryckerna som produceras ska hålla hög kvalitet. Motsvarande ambitioner borde även omfatta arbetsförhållandena. Kvalitetsförbättringar leder till ökad lönsamhet; det gäller även arbetsmiljön.Ingen ska behöva riskera att bli skadad eller sjuk på grund av sitt arbete. Det är vår bestämda uppfattning att så inte heller behöver ske, om alla tar sitt ansvar och bidrar till att en levande »säkerhetskultur» växer fram på våra arbetsplatser. Även om det är arbetsgivaren som har det fulla ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen så har även vi, som facklig organisation, ett stort ansvar för att komma tillrätta med ohälsofrågorna. Kampen för en god arbetsmiljö utan risk för liv och hälsa har alltid varit en prioriterad uppgift.