Livs.se

2019-11-27 kl 11.45

Livs hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar EUs dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, gälla i hela Europa och ersätter därmed den svenska personuppgiftslagen, PUL. GDPR innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas för att skydda den personliga integriteten och som medlem i Livsmedelsarbetareförbundet är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person. Det är t.ex. namn, personnummer men även adress, telefonnummer, foto och e-post.

Livsmedelsarbetareförbundet som organisation är personuppgiftsansvarig. Det innebär bland annat att vi som organisation ser till att

  • ha ett tydligt syfte med att hantera personuppgifter
  • ha en rättslig grund för att hantera personuppgifter
  • skydda personuppgifterna.
Vad har vi uppgifterna till?

Vi hanterar dina personuppgifter bland annat för

  • att fakturera rätt medlemsavgift
  • att du ska kunna få medlemstidningen Mål & Medel
  • medlemsutskick med information
  • att fullgöra vårt avtal med dig som medlem d.v.s. att du ska få del av dina medlemsförmåner så som till exempel a-kassa, LO mervärde och medlemsförsäkringar hos Folksam.
Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Livsmedelsarbetareförbundet hanterar dina personuppgifter i vårt medlems- och ärendehanteringssystem LIVA. För att få tillgång till Liva krävs särskild inloggning och det är endast anställd personal som får denna inloggning.

I Liva finns uppgifter om ditt namn, personnummer, medlemsnummer, adress, e-post, telefonnummer, arbetsgivare, anställning, inkomst, information om hur du betalar din medlemsavgift, kontonummer om du betalar medlemsavgiften via autogiro, vilken typ av medlemskap du har, genomförda fackliga utbildningar och eventuellt fackligt uppdrag.

Om du får förhandlings- eller rättshjälp i en tvist med arbetsgivaren eller myndigheter behandlas dina personuppgifter i Liva.

Om vi lämnar dina uppgifter vidare till en samarbetspartner för att fullgöra vårt avtal med dig som medlem, skriver vi ett avtal med dem, ett personuppgiftsbiträdesavtal, som garanterar att lämnade uppgifter inte sprids vidare till någon annan.

Vissa av dina uppgifter finns tillgängliga för de förtroendevald på din arbetsplats eller i regionen. För att de förtroendevalda ska få tillgång till uppgifterna krävs inloggning på Mina sidor via Livs hemsida.

Rätt till information och rättelse

Som medlem har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig, du kan begära ett registerutdrag. Om de uppgifter vi har på dig är felaktiga kan du begära rättelse av dina uppgifter. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter efter avslutat medlemskap.

Vill du veta mer?

Här kan du kan läsa Livs dataskydds- och integritetspolicy.

Kontaktuppgifter:

Livs telefon och e-post:
08 – 796 29 00
info@livs.se

Dataskyddsombud:
Anders Hernborg, central ombudsman
08-796 29 30
070-638 61 24
E-post

Personuppgiftsansvarig:
Solweig Larsson, tredje ordförande
08-796 29 17
070-638 61 21
E-post