Lilla avtalsskolan

 

Välkommen till lilla avtalsskolan. Här träffar du Sandra, David och Jelena som i flera korta filmklipp berättar övergripande om det du behöver veta om kollektivavtalet. Saknar du något eller om du vill veta mer så kontakta oss gärna.

En kort introduktion

Vad är ett kollektivavtal?
Vem förhandlar fram det?
Varför vill arbetsgivaren ha ett avtal?

Anställningen

Vad ska framgå av ett anställningsavtal?
Vilka anställningsformer är ok?
Finns det något särskilt som gäller för nyanställda?

Arbetstider

Hur många timmar ska du jobba?
Vad gäller vid skiftarbete och ständig natt?
Vem bestämmer om arbetstidsschemat?

Lönen

Vad finns det i avtalet om lönen?
Vad säger lagen om löner?
Vad säger avtalet om löneskillnader?

Arbetstidskonto

Vad är arbetstidskontot?
Hur mycket ska avsättas?
Vad kan du använda arbetstidskontot till?

Förskjuten tid

Vad gäller när arbetsgivaren förskjuter din arbetstid?
Utgår det någon extra lön?
Hur länge kan arbetsgivaren förskjuta arbetstiden?

Helglön

Vad innebär helglön?
När kan du få helglön?
Hur mycket är helglönen?

Permission

Vad är permission?
När kan du få permission?
Vad är lönen vid permission?

Skiftforms-
tillägg

Vad är skiftformstillägg?
Vem kan få skiftformstillägg?
Är det någon skillnad om du har månadslön eller timlön?

Övertid

Vad gäller vid övertid?
Hur mycket övertid får du jobba?
Vad är ersättningen?

Semester

Hur mycket semester har du rätt till?
Hur stor är semesterersättningen?
När ska semestern förläggas?

Ferielön

Vad är ferielön?
Vem kan få ferielön?
Finns det någon åldersgräns för ferielön?

Avtals-
försäkringar

Vid vilka tillfällen är du försäkrad?
Vad kan du få i ersättning?

Sjukdom och rehabilitering

Vad gäller om du blir sjuk?
Kan arbetsgivaren kräva läkarintyg?
Vem ska samverka om din rehabilitering?