Livs.se

2020-09-23 kl 10.37

Försäkringar

Som medlem i Livs har du dels dina avtalsförsäkringar att luta dig emot, dels dina medlemsförsäkringar. Fördelen med att Livs organiserar många medlemmar är att vi kan få till bättre och billigare försäkringar, jämfört med om var och en skulle lösa det på egen hand. Vår storlek är helt enkelt en styrka.

Avtalsförsäkringarna gäller på alla arbetsplatser som har kollektivavtal med Livs, medlemsförsäkringarna ingår i medlemskapet och gäller därmed betalande medlemmar. Den tredje kategorin försäkringar är ”Tillvalsförsäkringar”, dvs sådana försäkringar som du själv kan teckna hos Folksam till förmånliga premier och fördelaktiga villkor tack vare ditt medlemskap i Livs. Läs mer via länkarna nedan.

Livs försäkringar januari - december 2024

Medlemsförsäkringar

Som medlem i Livs har du ett omfattande försäkringspaket med

  • hemförsäkring inkl bl a reseförsäkring och försäkring mot ID-stöld
  • olycksfallsförsäkring för fritiden
  • barngrupplivsförsäkring
  • kompletterande tjänstegrupplivförsäkring
  • inkomstförsäkring som kan komplettera a-kassan vid arbetslöshet.

I genomsnitt tjänar du mellan 100 och 200 kronor varje månad på  medlemsförsäkringarna. Livs medlemsförsäkringar tecknas i Folksam – följ länkarna för mer information: Information om Livs medlemsförsäkringar (FOLKSAM)

Avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringarna gäller alla anställda på en arbetsplats med kollektivavtal och finansieras genom att arbetsgivaren betalar in en del av lönesumman till försäkringen.

Försäkringarna omfattar

  • arbetsskada,
  • långvarig sjukdom,
  • arbetslöshet och
  • dödsfall.
  • avtalspension som kompletterar den allmänna pensionen

Avtalsförsäkringarna tecknas i AFA försäkring och avtalspensionen i AMF – följ länkarna för mer information:
Information om avtalsförsäkringarna i AFA försäkring
Information om tjänstepensionen i AMF

Försäkringsinformation

När du har frågor och funderingar kring ditt fackliga försäkringsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss eller vänd dig till försäkringsinformatören på din arbetsplats eller i din region. Och du – ställ alla frågor du har, kunskap är makt och det är en viktig facklig princip att alla ska ha så mycket kunskap om saker och ting att de har makten över sitt eget liv, sin egen tillvaro.

Insurance information service in 18 languages

Folksam can help you in 18 different languages. Folksam is unique; they are the only insurance company in the industry that offers insurance services in 18 different languages . Each language has its own phone number and contact persons that you can call 365 days a year, 24 hours a day.
Read more