Koncernfack och EWC, Europeiska företagsråd

Koncernföretagen inom livsmedelsindustrin växer sig allt starkare och många av förbundets medlemmar arbetar inom en koncern. Koncernfack och europeiska företagsråd, EWC – European Works Councils har viktiga uppgifter att förhindra att arbetsgivarna spelar ut arbetare på olika fabriker och eller i olika länder mot varandra.

De europeiska företagsråden, EWC, har sitt ursprung i ett EU-direktiv som nu är svensk lag. Lagen gör att om ett företag eller koncern har verksamhet i två eller flera EU-länder har de fackliga organisationerna rätt till samråd med varandra och rätt till information från och samråd med företagsledningen.

Livs har koncernansvariga lokalombudsmän som utgör en länk mellan koncernföretagen och förbundet. Livs stödjer klubbarna i företags- och koncernfrågor efter behov, särskilt vad avser EWC-frågorna. En del av arbetet innebär att ta fram bra rutiner för att tillsammans med koncernfacken få en tydlig bild över ägandet i företagen.