Livs.se

2019-11-27 kl 11.34

Medlemsavgift

Varje medlem förväntar sig styrka och handlingskraft från sin fackförening – och har rätt att förvänta sig det! Resurserna som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt finansieras via medlemsavgiften, som för Livs del tas ut som som en fast avgift beroende på din inkomst.

Förbundsmötet beslutar om avgiftens storlek och hur klasserna i avgiftssystemet ska se ut. Ledamöterna i förbundsmötet väljs av kongressen och då är det Håkan från Arla, Marie från slakteriet och Fredrik från bageriet, alltså medlemmar som fattar beslut. På så vis börjar och slutar alla beslut och verksamheter i vår förening hos medlemmarna. Avgiften till a-kassan, som ju också ingår i avgiften, bestäms däremot av riksdagen och får påverkas på politisk väg via vedertagna demokratiska församlingar.

Hur betalas medlemsavgiften?

Redovisningsperioden är utbetalningsmånad. Det innebär att medlemsavgift för oktober månad avser den lön som utbetalas i oktober även om den är intjänad under september.

Du kan betala din medlemsavgift på olika sätt:

Autogiro – här finns blankett för nedladdning (kontakta förbundet om du vill ha blanketten skickad till dig per post):
Autogiromedgivande Blankett

E-faktura – du anmäler själv via din internetbank.

Inbetalningskort – som skickas till dig per post.

Inkomständring

Medlemmar ska löpande rapportera stadigvarande inkomstförändringar till sin klubb eller till förbundet.

Aktuella avgifter

Nedanstående avgifter gäller för 2020.
Medlemsavgifter per månad inklusive avgift till a-kassan.

Månadsinkomst Medlemsavgift
0- 6 600 kr 168 kr
6 601 – 10 180 395 kr
 10 181 – 15 850 515 kr
15 851 – 23 100 590 kr
23 101 – 660 kr
Avgifter för pensionärer
132 kr/månad för pensionärer med kollektiv hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.
302 kr/månad för pensionärer med kollektiv hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring (erbjuds inte längre).
972 kr/år för pensionärer med GF 38 000
(erbjuds inte längre).

 Från 1 januari 2021 gäller nya inkomstnivåer i avgiftsklasserna enligt nedan:

Månadsinkomst Medlemsavgift
0 – 6 800 168 kr
6 801 – 10 460 395 kr
10 461 – 16 280  515 kr
16 281 – 23 730  590 kr
23 731 –  660 kr