Livs.se

2019-11-27 kl 11.34

Medlemsavgift

Varje medlem förväntar sig styrka och handlingskraft från sin fackförening – och har rätt att förvänta sig det! Resurserna som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt finansieras via medlemsavgiften, som för Livs del tas ut som som en fast avgift beroende på din inkomst.

Förbundsmötet beslutar om avgiftens storlek och hur klasserna i avgiftssystemet ska se ut. Ledamöterna i förbundsmötet väljs av kongressen och då är det Håkan från Arla, Marie från slakteriet och Fredrik från bageriet, alltså medlemmar som fattar beslut. På så vis börjar och slutar alla beslut och verksamheter i vår förening hos medlemmarna. Avgiften till a-kassan, som ju också ingår i avgiften, bestäms däremot av riksdagen och får påverkas på politisk väg via vedertagna demokratiska församlingar.

Vad får du för medlemsavgiften?

Här berättar David och Fredrik vad medlemsavgiften går till.

Hur betalas medlemsavgiften?

Redovisningsperioden är utbetalningsmånad. Det innebär att medlemsavgift för oktober månad avser den lön som utbetalas i oktober även om den är intjänad under september.
Du kan betala din medlemsavgift på olika sätt:

Autogiro

Här finns blankett för nedladdning (kontakta förbundet om du vill ha blanketten skickad till dig per post):
Autogiromedgivande Blankett

E-faktura

Du anmäler själv via din internetbank.

Inbetalningskort

Skickas till dig per post.

Inkomständring

Medlemmar ska löpande rapportera stadigvarande inkomstförändringar till sin klubb eller till förbundet.

Aktuella avgifter

Livs medlemsavgift har varit oförändrad sedan år 2020, trots förbundets ökade kostnader för bland annat A-kassan. För att hantera dessa ökade kostnader beslutades det på det senaste förbundsmötet att en avgiftshöjning genomförs från och med 1 januari 2024. Höjningen påverkar enbart aktiva medlemmar, pensionärer och elevmedlemmar påverkas inte. Inkomstklasserna justeras samtidigt vilket innebär att avgiften kommer att öka för vissa medlemmar och minska för andra. Detta beslut syftar till att säkerställa förbundets ekonomiska hållbarhet och fortsatta stöd till medlemmarna.
Nedanstående avgifter gäller för 2024.

Medlemsavgifter per månad inklusive avgift till a-kassan:

Månadsinkomst Medlemsavgift
0 - 7 250 kr 178 kr
7 251 – 11 150 405 kr
11 151 – 17 355 525 kr
17 356 – 25 296 600 kr
25 297 – 670 kr
Avgifter för pensionärsmedlemmar:

Avgifter för pensionärer
132 kr/månad för pensionärer med kollektiv hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.
302 kr/månad för pensionärer med kollektiv hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring (erbjuds inte längre).
972 kr/år för pensionärer med GF 38 000
(erbjuds inte längre).

 


Skattereduktion för medlemsavgiften till A-kassan

Som medlem i Livsmedelsarbetareförbundet är du också medlem i Livs A-kassa. För den del av medlemsavgiften som går till A-kassan kan du få en skattereduktion motsvarande 25 procent av A-kasseavgiften.
Du behöver inte göra något för att få denna reduktion. Förbundet har lämnat in kontrolluppgifter till Skatteverket som visar hur mycket du har betalat in i medlemsavgift till A-kassan under perioden 1 januari till 31 december 2023.
Hur mycket du får i skattereduktion för A-kasseavgiften kommer att synas på din inkomstdeklaration för 2023.