Arbetsplatser utan klubbar

Varje medlem är viktig i Livs. Men eftersom arbetsplatsernas storlek varierar är det inte alltid möjligt att bilda och driva en klubb. Då har arbetsplatsombuden och regionens förtroendevalda viktiga funktioner.

På arbetsplatser där det inte finns någon klubb utses arbetsplatsombud, som är kontaktlänken mellan medlemmar och förbundet. Arbetsplatsombuden har i sin tur kontakt och jobbar tillsammans med en lokalombudsman. Regionens förtroendevalda har också viktig funktioner i organiserings- och informationsarbete.

Medlemmar på arbetsplatser utan klubb nominerar och väljer kongressombud från regionen i särskild ordning. Kongressombuden som väljs av medlemmar vid arbetsplatser utan klubb är under kongressperioden regionala arbetsplatsombud.