Så tycker Livs

Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren. Den betyder mycket för svensk ekonomi och välfärd. 

Bagerier. Slakterier. Charkuterier. Mejerier. Glassföretag. Konserv­industrier. Bryggerier. Livsmedelsindustrin består av många olika branscher och sysselsätter sammanlagt över 50 000 svenskar. Det gör också att villkoren för hur vår mat och våra livsmedel produceras spelar en avgörande roll – för hela samhället.

De senaste 30 åren har branschen förändrats. Sedan det svenska EU-inträdet 1995 har andelen globala livsmedelsbolag ökat dramatiskt. Samtidigt har det totala antalet jobb minskat och arbetsvillkoren för­ändrats. Utvecklingen innebär prövningar och utmaningar – men också möjligheter. Vi ser fram emot att vara och utforma morgon­­dagens livsmedelsindustri.

En global industri

I dag är en majoritet av svenska livsmedelsarbetare anställda av ett internationellt livsmedelsföretag. För 25 år sedan var merparten av företagen svenskägda. Det påverkar både förutsättningarna för att producera mat och för oss som jobbar inom branschen. Av de 15 största livsmedelsföretagen med tillverkning i Sverige ingår de flesta i en internationell koncern.

Hur ägandet ser ut – några exempel:

Inom bagerinäringen är svenskägda Pågen AB störst, följt av finska Fazer. Flera bageriföretag med verksamhet i Sverige är utlandsägda. Wasabröd, med fabriker i Filipstad, ägs exempelvis av italienska Barilla. Den största tillverkaren av kakor är Continental Bakeries North, som ägs av holländska Continental Bakeries.

Svensk slakteri- och charkuterinäring domineras av utlands­ägda företag. Störst är Scan AB, som ägs av finska HK Scan, följt av dansk­ägda KLS Ugglarps. På tredje plats kommer Atria Scandinavia, med den finskägda moderkoncernen Atria Group.

Störst inom mejeri- och glassindustrin är Arla Foods, en koncern med delat ägande mellan Sverige, Danmark, Tyskland och England. Huvud­kontoret ligger i Danmark. Näst störst är Skånemejerier som sedan 2012 ägs av franska Lactalis. Det franska mejeriföretaget Danone är också verksamt i Sverige, bland annat som delägare till ett Tomelilla­baserat mejeri.

Orkla Foods är störst inom konservindustrin och ägs av norska Orkla.

Livs ser positivt på att internationella företag väljer att investera i Sverige, men det får också konsekvenser för produktion och jobb. När makten över arbetsplatsen flyttar till toppstyrda, globala koncerner ställer det högre krav på facklig organisering. Beslut som påverkar anstäl­lda i Kungshamn, Filipstad och Källby fattas ofta långt bort från verksamheten.

De stora förändringarna inom industrin ställer större krav på oss som fackförbund – och på dig som medlem. Nu är det nämligen viktigare än någonsin att organisera sig för schyssta och trygga villkor och en hållbar livsmedelsproduktion. För mycket står på spel för att stå vid sidan med armarna i kors. Vi vill vara med och utforma framtidens livsmedelsnäring.

Vi som jobbar inom livsmedelsbranschen ser dagligen exempel på hur branschen förändras. Färre och färre av landets arbetsgivare är svenska, lokala aktörer. Fler och fler är i dag anställda av internationella företag. Det betyder att vi som fackförbund behöver förnya formerna för organisering och opinionsbildning.

Vi är beredda att ta strid när det behövs. Det handlar om att stå upp för dig som medlem i en viktig fråga som förr eller senare berör även din arbetsplats. När livsmedelskoncernen Scan avskedade fast personal och ersatte med inhyrd bemanning startade vi kampanjen Scandal för att sätta press på företaget. Kampanjen gjorde Scan så pass nervösa att de försökte stänga ner hemsidan. Till slut gav bolaget med sig och anställde personalen med villkor enligt avtal.

Exemplet är ett bevis på att fackföreningar måste vara starka och våga ifråga­­sätta. Vi är inte rädda. Vi vet vårt värde. Tillsammans kan vi göra skillnad – för den svenska livsmedelsindustrin, för dina villkor och för det som slutligen hamnar på miljontals svenskars matbord.