Kongress

Kongressen är förbundets högst beslutande organ och sammanträder vart fjärde år. Kallelse till kongress skickas senast åtta månader innan kongressen.

Förbundets nästa ordinarie kongress äger rum i Aros Congress Center i Västerås den 27 till 31 maj 2021.

Varje arbetsplatsklubb har rätt till ombud på förbundets kongress.

Medlemmar på arbetsplats utan klubb väljer ombud i en särskild omröstning. Nominering av kongressombud sker digitalt på Mina Sidor. Nomineringen är öppen till och med den 24 januari 2021. Ta chansen att nominera ett kongressombud! 

Från den 29 januari startar omröstningen till kongressombud för medlemmar utan klubb, och den sker också via Mina Sidor.

Medlemmar och klubbar har rätt att skriva motioner, förslag, till kongressen. Motionerna kan beröra vilken fråga som helst där medlemmarna vill se en förändring, förbättring för framtiden eller i frågor som av andra skäl är viktiga att förbundet jobbar med. Motioner som rör avtalsfrågor behandlas av förhandlingsdelegationen och inte av kongressen.

Vill du veta mer om vad en kongress är, hur en kongress går till, eller om motioner, logga in på Mina Sidor.

Sista datum för att skicka in en motion till kongressen 2021 i Västerås var den 27 oktober 2020.

Utöver att behandla motioner väljer kongressen förbundsledning, förbundsstyrelse, ledamöter i förbundsmötet och revisorer. Kongressen behandlar även förbundets ekonomi och verksamhetens utveckling.