Kongress 2013

Den 1 – 5 juni 2013 höll Livs kongress i Linköping. 250 kongressdeltagare samlades för att diskutera och debattera organisation och branschvillkoren samt samhällsutvecklingen. 161 motioner behandlades. Kongressen antog ett nytt program Mat, makt och människor som handlar om utmaningarna för livsmedelsindustrin i Sverige.