Kongress 2021

Kongressen är Livs högsta beslutande organ och äger rum vart fjärde år. Formalia för och representation på kongressen regleras i förbundets stadgar. Kommande kongress äger rum i Örebro den 22–26 oktober och har temat ”Facklig kamp gör skillnad”.

På kongressen samlas representanter för alla klubbar, representanter för arbetsplatser utan klubb tillsammans med förbundsstyrelsen och andra förtroendevalda för att diskutera och dra upp riktlinjerna för kommande år.

Här hittar du dokument med kongresshandlingarna