Kongress 2017

Kongressen är Livs högsta beslutande organ och äger rum vart fjärde år. Formalia för och representation på kongressen regleras i förbundets stadgar. Kongressen ägde rum i Malmö 4-8 maj 2017. Då samlades representanter för alla klubbar, representanter för arbetsplatser utan klubb tillsammans med förbundsstyrelsen och andra förtroendevalda för att diskutera och dra upp riktlinjerna för kommande år.

Program för kongressen:

4 maj

Registreringen
öppnar                           10.00
Lunch                            12.00
Förbundsmöte               13.00
Kongress                       14.00 – 18.00
Gästmiddag                   19.00
Regionkväll                   19.00

5 maj

Kongress                        09.00
Lunch                             12.00
Kongress                        13.30 – 18.00
Ev kvällsplena               19.30 – 23.00

6 maj

Kongress                       09.00
Lunch                            12.00
Kongress                       13.30 – 18.00
Ev kvällsplena              19.30 – 23.00

7 maj

Kongress                      09.00
Lunch                           12.00
Kongress                      13.30 – 18.00
Kongressfest                19.00

8 maj

Kongress                      09.00
Lunch                           12.00

Hålltider inför kongressen:

Kallelse:                       4 september 2016
Motioner:                     4 oktober 2016
Fullmakter:                  23 februari 2017
Material till ombud      9 mars 2017