Lokala ombudsmän

Livs lokala ombudsmän företräder medlemmar och arbetsplatsklubbar vid förhandlingar och uppgörelser rörande arbets- och lönevillkor samt tecknar kollektivavtal på arbetsplatserna.

De lokala ombudsmännen är fördelade i förbundets fem regioner. 

Region Norr

Besöksadress:

  • Södra Ersmarksgatan 5, Umeå

Kontoret är inte alltid bemannat. Det är viktigt att alltid bestämma tid för besök i förväg.

E-post

David Björklund

Ombudsman

08-796 29 88
070-584 79 92

Region Mitt

Besöksadress:

  • Riagatan 51, Örebro

Kontoren är inte alltid bemannade. Det är viktigt att alltid bestämma tid för besök i förväg.

E-post

Kersti Sandberg

Ombudsman

08-796 29 73
070-458 65 30

E-post

Maria Örnlind

Ombudsman

08-796 29 85
070-310 87 79

E-post

Reza Ahmadzadeh

Ombudsman

08-796 29 10
070-638 61 10

E-post

Region Väst

Besöksadress:

  • Olof Palmes Plats 1, Göteborg

  • Skåningstorpsvägen 5, Skövde

Kontoren är inte alltid bemannade. Det är viktigt att alltid bestämma tid för besök i förväg.

e-post

Kajsa-Liza Axdorff

Ombudsman

08-796 29 27
070-677 65 26

E-post

Anna-Lena Claesson

Ombudsman

08-796 29 31
070-548 52 93

E-post

Christina Pedersen

Ombudsman

08-796 29 79
070-523 09 74

E-post

Fredrik Ståhle

Ombudsman

08-796 29 89
070-311 87 79

E-post

Region Öst

Besöksadress:

  • Skytteholmsvägen 2, 7tr, Solna 

  • Alkagatan 2, Linköping 

  • (Arbetarrörelsens hus, Visby)

Kontoret är inte alltid bemannat. Det är viktigt att alltid bestämma tid för besök i förväg.

E-post

Johan Claesson

Ombudsman

08-796 29 38
072-500 16 76

E-post

Robert Gustafsson

Ombudsman

070-090 16 29

E-post

Jessica Kiran

Ombudsman

070-090 16 30

E-post

Martin Johansson

Ombudsman

08-796 29 47
072-500 15 03

E-post

Maria Karlsson

Ombudsman

08-796 29 74
070-317 67 78

E-post

Region Syd

Besöksadress:

  • Lasarettboulevarden 4A, Kristianstad

  • Folkets Hus, Olof Palmes plats 1, Malmö 

Kontoret är inte alltid bemannat. Det är viktigt att alltid bestämma tid för besök i förväg.

e-post

Lisa Bakija Andersson

Ombudsman

08-796 29 98
070-830 76 36

E-post

Benny Kolnby

Ombudsman

08-796 29 97
070-458 65 32

Mats Löfström

Ombudsman

08-796 29 86
070-584 79 90

Caroline Maar

Ombudsman

070-638 61 15

E-post

Håkan Persson

Ombudsman

08-796 29 84
070-319 47 78

E-post

Bengt-Göran Torschen

Ombudsman

08-796 29 29
070-638 61 16

E-post