Kollektivavtal

Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbets­tider. Men det innehåller också så mycket mer. Semester­lön. Övertidsersättning och OB-tillägg. Pension. Försäkringar för exempelvis arbetsskada, sjuk­dom, arbets­löshet, föräldra­ledighet eller dödsfall. Kollektivavtalet bestäms i centrala förhandlingar mellan oss i Livs och arbetsgivarens organisation. Vi har kollektivavtal för hela livsmedelsindustrin med tilläggsavtal för de olika branscherna.

Alla vinner på kollektivavtalet

Kollektivavtalet är en fantastisk uppfinning. Det ger trygghet och rättvisa för dig som anställd, samtidigt som företagen får goda villkor som vässar deras konkurrens­kraft. Förutsättningar som alla vinner på. Samtidigt är kollektivavtalet en viktig garanti mot sänkta löner och försämrade arbetsvillkor. På en arbetsmarknad med rättvisa villkor konkurrerar företag i stället med bättre produkter och modernare produktion. Precis som det ska vara. Att se till att avtalen följs är en del av det dagliga fackliga arbetet för Livs förtroendevalda och ombudsmän, som dessutom jobbar frenetiskt med att teckna nya avtal.

Livs tecknar kollektivavtal med din arbetsgivares organisation eller ett så kallat hängavtal direkt med din arbetsgivare.

Avtalens innehåll i korthet:
Löner och villkor:
 • Lägsta lön
 • Arbetstider
 • Övertidsersättning
 • Tillägg för obekväm arbetstid
 • Semesterlön
 • Skiftersättning
 • Helglön
 • Permission
 • Arbetstidskonto
Avtalsförsäkringar

Arbetsgivaren betalar premie för sex olika försäkringar:

 • AGS – Komplement till sjukförsäkringen.
 • Föräldrapenningtillägg FPT – Komplement vid föräldraledighet
 • TFA – Komplement till arbetsskadeförsäkringen.
 • AGB och omställning – Möjlighet till avgångsbidrag och stöd för omställning vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
 • TGL – Grupplivförsäkring.
 • Avtalspension – Komplement till pensionen.