Kongress 2009

Den 30 maj–3 juni 2009 höll Livs kongress i Umeå Folkets hus. Till kongressen hade  medlemmar, klubbar och avdelningar skrivit 131 motioner som tillsammans med förbundsstyrelsens utlåtande behandlades. Dessutom behandlade kongressen  programmet Du sköna nya värld, organisationsutredningens rapport, jämställdhetsrapporten och ekonomirapporten samt förslaget till nya stadgar.