Val

Val av förbundsledning

Förbundsordförande: Hans-Olof Nilsson
Andre ordförande: Gerald Lindberg
Tredje ordförande: Eva Karlsson

Val av förbundsstyrelsens ledamöter

Bo Blomdahl, avd Sydöst
Håkan Persson, avd Syd
Lena O Jenemark, avd 17
Ann-Charlotte Persson, avd 11
Ingmar Kjaer, avd 4
Berith Andersson, avd 9
Kajsa-Liza Axdorff, avd Bergslagen
David Björklund, avd Botnia

Val av förbundsstyrelsens 1:e suppleanter

Tonka Frodlund, avd 2
Robert Johansson, avd Syd
Fredrik Ståhle, avd 1
Urban Jernberg, avd 1
Johan Claesson, avd 4
Thomas Klang, avd 51
Ann-Christin Hjort, avd 10
Karin Marklund, avd Botnia

Val av förbundsstyrelsens 2:e suppleanter

Tina Thuresson, avd Sydöst
Sophie Klingebrant, avd 2
Per-Ola Karlsson, avd 11
Anna Sjögren, avd 17
Natasa Stojkovic, avd 4
Louise Schelin, avd 9
Marita Töråsen, avd 9
Markus Lugnet, avd Botnia

Val av ersättare för arbetsutskottet

Kristina Nordström, 1a ersättare
Thomas Henriksson, 2a ersättare

Val av förbundsmötets ledamöter

Region Norr:
Markus Lugnet
Karin Marklund
Martin Försth
Thomas Wahlström
Dennis Lindmark

Region Mitt:
Stefan Hall
Jan Bergergård
Kersti Sandberg
Tommy Karlsson
Jörgen Nyberg
Ann-Christin Hjort

Region Väst:
Fredrik Ståhle
Urban Jernberg
Carolin E Durgé
Jenny Fredriksson
Mikael Ringqvist
Leif Eriksson
Ulrika Karlsson
Per-Ola Karlsson

Region Öst:
Marita Töråsen
Håkan Gillström
Mattias Axelsson
Johan Claesson
Keijo Lassi
Natasa Stojkovic
Thomas Klang

Region Syd:
Tonka Frodlund
Lars Erlandsson
Görgen Kier
Björn Larsson
Tina Thuresson
Robert Johansson
Annika Persson
Benny Kolnby

Val av förbundsmötets suppleanter

Region Norr:
Christian Holmberg
Magnus Molin
Greger Jonsson
Stefan Hjortlund
Annika Ojala

Region Mitt:
Karin Hansson
Sunil Jayasooriya
Eva Palmqvist
Per-Olof Knuts
Christer Jonsson
Dennis Eriksson

Region Väst:
Mona-Lisa Jagstedt
Dorota Galik
Göran Einerborg
Gullvi Johansson
Tobias Lundgren
Anna Friberg
Leif Börjesson
Gitt Jonsson

Region Öst:
Rasmus Magnusson
Magnus Bramberg
Göran Wrene
Ken Clignez
Martin Adrielsson
Yvonne Nordlund
Teres Larsson

Region Syd:
Sofie Klingebrant
Sven-Erik Karlsson
Mats Löfström
Andreas Johansson
Marie Hansson
Kent Ahlgren
Neziya Rahman
Peter Ekström

Val av valberedningens ledamöter

Region Norr:
Johan Larsson

Region Mitt:
Lars Jansson

Region Väst:
Mona-Lisa Jagstedt

Region Öst:
Yvonne Nordlund

Region Syd:
Björn Larsson (sammankallande)

Val av valberedningens suppleanter

Region Norr:
1 Christian Holmberg
2 Karin Marklund

Region Mitt:
1 Kersti Sandberg
2 Ivan Eriksson

Region Väst:
1 Göran Einerborg
2 Tobias Lundgren

Region Öst:
1 Marita Töråsen
2 Mattias Axelsson

Region Syd:
1 Kent Ahlgren
2 Andreas Johansson

Val av förbundets revisorer

Henry Larsson, avd Sydöst
Mikael Larsson, avd 17
Sten-Olof Svensson, avd 11

Val av förbundets revisorssuppleanter

Kenneth Ekberg, avd 10
Dan Burman, avd Botnia
Kerstin J Wahlberg, avd 1