Kongressfakta

Kongressen startar den 30 maj kl. 10:00. Övriga dagar förläggs förhandlingarna mellan kl. 08:30 och 12:30 samt mellan kl. 14:00 och ca kl. 18:00 (kvällsarbete kommer att förekomma vissa dagar).

Antalet ombud är 109, av dessa är 37 procent kvinnor (38 procent av medlemmarna är kvinnor). Ombud är medlemmar valda av respektive avdelning.

Äldsta ombud: Jan Lundin 63 år, avd Sydöst.
Yngsta ombud: Rickard Olsson 24 år, avd Syd.
Genomsnittlig ålder: 44 år (genomsnittlig ålder på medlemmarna är 41 år).

Utöver dessa deltar:
Representantskapsledamöter (36 st)
Styrelseledamöter (11 st)
Revisorer (4 st)
Centrala ombudsmän (8 st)
Lokala ombudsmän (22 st)
Samt övriga gäster