Dagordning

1. Kongressens öppnande
2. Rapport om fullmaktsgranskning
3. Upprop
4. Beslut ang. kongressens offentlighet
5. Antagande av dag- och arbetsordning
6. Val av kongressens funktionärer

a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Protokollsjusterare till sista dagens protokoll
d. Pressreferent
e. Rösträknare
f. Ekonomiutskott
g. Beredningsutskott
h. Valberedning

7. Dagtraktamenten till kongressombuden
8. Verksamhets- och revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för den gångna
kongressperioden
10. Organisationsutredningen ”Mer Livs”
11. Ekonomirapport
12. Jämställdhetsrapport
13. Programmet ”Du sköna nya värld..”
Organisationsfrågor
14. Motionerna 1–33 ang. förslaget till ny organisation, samt förbundsstyrelsens
utlåtande.
15. Motionerna 34–36 ang. förbundets centrala organisation, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Ekonomi
16. Motionerna 37–38 ang. ekonomi och ekonomisk förvaltning, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Medlemskap och avgifter
17. Motionerna 39–46 ang. elevmedlemskap, medlemsavgift och a-kassan, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Medlemsförmåner
18. Motionerna 47–48 ang. medlemsförmåner, samt förbundsstyrelsens
utlåtande.
Medlemsförsäkringar
19. Motion 49 ang. medlemsbil, en tilläggsförsäkring, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
A-kassan
20. Motionerna 50–53 ang. a-kasseersättningar till förtroendevalda, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
21. Motionerna 54–60 ang. villkoren i a-kassan, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Anställningsskydd
22. Motionerna 61–63 ang. anställningsskydd, samt förbunds-
styrelsens utlåtande.
Arbetsmiljö
23. Motion 64 ang. villkoren för den som är sjuk eller arbetsskadad, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
24. Motion 65 ang. förbundets arbetsmiljöarbete, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
25. Motion 66 ang. arbetsmiljö för våra förtroendevalda, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
26. Motion 67 ang. regionala skyddsombuds rätt att agera i arbetsmiljöfrågor,
samt förbundsstyrelsens utlåtande.
27. Motion 68 ang. RSO-verksamheten i en ny organisation, samt förbundsstyrelsens utlåtande.Sjukförsäkring och rehabilitering
28. Motionerna 69–71 ang. ersättning i samband med sjukdom, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
29. Motionerna 72–73 ang. förändringar i sjukförsäkringen och återställande av sjustegsmodellen, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Tandvård
30. Motionerna 74-78 ang. tandvårdsförsäkring, samt förbundsstyrelsens
utlåtande.
Kollektivavtalsfrågor
31. Motionerna 79–80 ang. bevakning av kollektivavtal i Sverige, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
32. Motionerna 81–82 ang. midsommarafton samt hälsokontroll, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
33. Motion 83 ang. semester efter 50 år, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
34. Motion 84 ang. rätt att bevaka bemanningsavtalet, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
35. Motion 85 ang. osäkra anställningar, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Papperslösa
36. Motion 86 ang. papperslösa, samt förbundsstyrelsens utlåtande
Arbetstider
37. Motionerna 87-91 ang. arbetstidsfrågor, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Tjänstledighet
38. Motion 92 ang. tjänstledighet för att pröva annat arbete, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Pension
39. Motionerna 93-95 ang. sänkt pensionsålder, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Skattefrågor
40. Motion 96 ang. skattefria lunchförmåner, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
41. Motionerna 97-99 ang. avdragsrätt och skattereduktion, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
42. Motion 100 ang. sänk ölskatten, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Trafikförsäkring
43. Motion 101 ang. orättvis trafikförsäkring, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Yrkesutbildning
44. Motion 102 ang. lärlingsråd tillsammans med branschen och gymnasieskolan, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Barnomsorg
45. Motion 103 ang. barnomsorg, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Handlingsprogram – välfärd
46. Motion 104 ang. fackligt handlingsprogram, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Internationellt
47. Motion 105 ang. internationellt arbete, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
48. Motion 106 ang. att försvara svenska kollektivavtal, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Koncernfack
49. Motionerna nr 107-108 ang. koncernfacken, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Ombudsmän
50. Motion 109 ang. ombudsmännens arbetsmiljö, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
51. Motion 110 ang. ombudsmännens löner, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Studier
52. Motion 111 ang. utbildningsarvode, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
53. Motion 112 ang. LOs kursgårdar, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
54. Motion 113 ang. utbildningen Insikter, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Information och teknikutveckling
55. Motion 114 ang. bättre information vad medlemsavgift går till, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
56. Motion 115 ang. klubbarnas verksamhet och förutsättningar i framtiden, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
57. Motion 116 ang. hjälpmedel, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
58. Motion 117 ang. avtal på andra språk, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
59. Motion 118 ang. rekrytering och uppsökande verksamhet, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
60. Motion 119 ang. handbok för klubbar, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
61. Motion 120 ang. synliggör kollektivavtalet, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
62. Motion 121 ang. mindre pappersanvändning i förbundet, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Konfliktersättning
63. Motion 122 ang. förbundsstadgarnas § 15 mom. 1 och mom. 2, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Medlemsrekrytering
64. Motion 123 ang. språksvårigheter, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Resereglemente och utbetalningsrutiner
65. Motionerna 124-125 ang. resor inom Livsmedelsarbetareförbundet samt utbetalningsrutiner, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Motionsbehandling
66. Motion 126 ang. motionsbehandling, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Organisationsanslutning
67. Motion 127 ang. att Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ska stadga om organisationsanslutning till det Socialdemokratiska Arbetarepartiet, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Mål och medel
68. Motion 128 ang. möjligheten att avsäga sig Mål och Medel, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Rättvisemärkt
69. Motion 129 ang. medlemskap i föreningen Rättvisemärkt, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Monarkin
70. Motion 130 ang. monarkins avskaffande, samt förbundsstyrelsens utlåtande.
Fast kongressplats
71. Motion 131 ang. fast kongressplats, samt förbundsstyrelsens utlåtande
72. Fastställande av arvoden för förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets revisorer.
73. Fastställande av stadgar samt datum för ikraftträdande.
74. Val av

a. förbundsordförande
b. 2e ordförande
c. 3e ordförande
d. förbundsstyrelsens ledamöter
e. förbundsstyrelsens suppleanter
f. ev. förbundsmötets ledamöter
g. ev. förbundsmötets suppleanter
h. ev. valberedningens ledamöter
i. ev. valberedningens suppleanter
j. förbundets revisorer
k. förbundets revisorssuppleanter
75. Kongressens avslutning