Livs.se

2018-02-01 kl 08.12

Satsa på livsmedelsindustrin – för fler och bättre jobb!

Under februari riktar vi särskilt fokus på livsmedelsindustrin, jobben och framtiden. Det är självklart viktigt för oss livsmedelsarbetare. Vi som är medlemmar i Livs jobbar i över 40 olika delbranscher, på små som stora arbetsplatser och i hela vårt avlånga land.

Vi arbetar i en bransch i ständig förändring, både när det kommer till teknikutveckling och nya produkter. En förändring som är viktig eftersom det ofta ger konkurrensfördelar. Men det ställer också krav på företagen att kompetensutveckla och utbilda de aällda. Mer kompetensutveckling som ökar yrkesskickligheten stärker livsmedelsindustrin. Det ger utrymme för högre löner och fler jobb.

Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren. Vi producerar livsmedel med allt bättre kvalitet både till alla som bor i Sverige, men även för export långt utan­för Sveriges gränser. Livsmedelsproduktionen och exporten är viktig för Sverige som land och är en del av den nationella livsmedelsstrategin som riksdagen beslutat om. Vi är stolta över att vi tillhör en framtidsbransch.

Livsmedelsindustrin säljer i huvudsak sina produkter till dagligvaruhandeln. Här finns en tydlig obalans med ett fåtal väldigt stora aktörer inom handeln som bland annat genom egna varumärken pressar industrin till låga priser och därmed sämre lönsamhet. Det ger sämre möjligheter till produktutveckling. I slutändan något som vi alla förlorar på.

En livsmedelsbransch med fler företag som kan agera mer självständigt på marknaden skapar bättre konkurrens och ger mer utrymme för utveckling och tillväxt. Det behövs för en starkare och mer hållbar svensk livs­medelsindustri.