Livs.se

2020-06-17 kl 16.46

Omvärlden måste öka pressen mot Kinas agerande i Hongkong

Kina hotar demokratin och de mänskliga rättigheterna i Hongkong. Nu måste Sverige och andra demokratiska länder agera. Det var en av slutsatserna i dagens webbsändning från Palmecentret där Livs ordförande Eva Guovelin deltog.

Generalsekreterare Anna Sundström från Palmecentret ledde webbsändningen med rubriken ”Frihet i fara i Hongkong”. Gästerna var Lee Cheuk-Yan, generalsekreteraren för Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) och Eva Guovelin. Lee Cheuk-Yan är åtalad för att ha deltagit i prodemokratiska protester i Hongkong.

Uttalande från LO

Så sent som i måndags gjorde LOs kongress ett uttalande till stöd för Lee Cheuk-Yan med krav på att han omedelbarts försätts på fri fot, och att alla inskränkningar av yttrandefriheten, rätten att organisera sig och civilrättsliga övergrepp på fredliga demonstranter i Hongkong upphör.
Vid samtalet berättade Lee Cheuk-Yan att han inte förväntar sig en rättvis dom och att han för egen del räknar med att dömas till ett fängelsestraff.
– Kinesiska myndigheter vill inte att vi ska vara framgångsrika i vår kamp för demokrati och mänskliga rättigheter, sa han.

Regimen stärker sitt grepp

Den kinesiska regimens senaste steg för att stärka greppet om Hongkong är nya så kallade säkerhetslagar som begränsar hongkongbornas frihet och politiska rättigheter, inklusive rätten att bilda fria och oberoende fackföreningar.
Lee Cheuk-Yan underströk vikten av att människor och länder runt om i världen stödjer demokratirörelsen och protesterar mot Kina.

Enda fria fackföreningen

Eva Guovelin redogjorde för att Livs var med då HKCTU bildades 1990. För Livs är det självklart att stödja denna organisation då det är den enda fria fackföreningen i Kina.
Samtalsdeltagarna var ense om att det internationella samfundet måste öka pressen på Kina.
– Hongkongborna kan inte stå själva mot Kinas regim. Det skulle behövas ekonomiska åtgärder eller andra påtryckningar mot Kina i den här frågan, sa Eva Guovelin.
Efter ett beslut i EU-nämnden ska Sverige verka för att EU inför sanktioner mot Kina.

Fakta
  • Hongkong är klassat som en självstyrande särskild administrativ region i Kina. När området lämnades över från Storbritannien till Kina 1997 slogs principen ”ett land, två system” fast. Principen ska garantera Hongkong autonomi, ett oberoende rättsväsende, en fri marknad och medborgerliga rättigheter i 50 år, till 2047.
  • De senaste åren har tusentals hongkongbor protesterat mot hur regimen i Peking på olika sätt inskränker människors rättigheter. Senast har kommunistpartiet instiftat ”säkerhetslagar” som begränsar hongkongbornas frihet och politiska rättigheter.
  • Politiska ledare däribland EU:s utrikeschef Josep Borrell har uttryckt oro för säkerhetslagarna och hur dessa allvarligt kommer att underminera principen ”Ett land, två system”.