Livs.se

2010-05-11 kl 13.25

Livs varslar om sympatiåtgärder!

Livs varslar nu om sympatiåtgärder i solidaritet med Hotell- och Restaurang Facket.

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR och Hotell- och Restaurang Facket har strandat. Med anledning av detta har Hotell- och Restaurang Facket beslutat att varsla om stridsåtgärder.

Eftersom parterna inte kunnat enas om nytt kollektivavtal har Livsmedelsarbetareförbundet den 10 maj beslutat varsla om sympatiåtgärder.

Varslet innebär att Livs totalstoppar leveranser av samtliga dryckesvaror samt omhändertagande av tomkärl och emballage för återtagande.

De arbetsplatser inom Livs område som berörs är bryggerierna Carlsberg Sverige AB, Åbro Bryggeri AB, Krönleins Bryggeri AB, Kopparbergs Bryggeri AB samt Spendrups Bryggeri AB.

Om arbetsuppgifterna övertas av annat företag gäller varslet även övertagande företag.

Sympatiåtgärderna träder i kraft kl 04.00 den 24 maj och gäller tills att Hotell- och Restaurang Facket träffat nytt kollektivavtal.

– Medlemmarna inom Hotell- och Restaurang Facket tillhör de lågavlönade inom LO-kollektivet. Vi vill på det här sättet visa vår solidaritet och bistå dem i kampen för ett nytt kollektivavtal som garanterar höjda reallöner och bättre anställningsvillkor, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.