Livs.se

2014-08-06 kl 13.17

Skogsbranden i Västmanland – Detta gäller för dig med Livs hemförsäkring i Folksam

Med anledning av skogsbranden i Västmanland vill vi informera om vad som gäller för de som blivit evakuerade eller på annat sätt drabbats av skogsbrand.
Om era medlemmar har hemförsäkring i Folksam

Folksams hemförsäkring ersätter skäliga merkostnader för kost och logi om den försäkrade bostaden blivit obrukbar till följd av skada efter en brand. Det betyder att även om försäkringstagarens egendom inte blivit skadad, kan medlemmen få ersättning om tvångsevakuering har skett.

Folksam ersätter era medlemmars:
• skador på försäkrat lösöre, byggnader och skog som skadas av branden
• merkostnader för kost och logi om medlemmen blivit tvångsevakuerad.

Om självrisk

Vanligtvis är medlemmens självrisk 750 – 1500 kronor. Kostnader upp till den summan står medlemmen själv för.

Om krisförsäkring

Med hemförsäkringen hos Folksam ingår krisförsäkring. Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för kan vi även hjälpa dig med, som högst, 10 behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Krisförsäkringen gäller utan någon självrisk.

Skadeanmälan

För anmälan av skada kontakta Folksam: 0771-960 960 eller
anmäl dig på webben: www.folksam.se/skogsbrand