Livs.se

2016-06-13 kl 10.49

SAS-strejken – så gäller försäkringarna

I Livs medlemsförsäkringar ingår hemförsäkring (inklusive reseskydd) i Folksam. Här finns kort information om vad som gäller för de som drabbas av SAS-strejken.

Hemförsäkring
Du får ersättningen från hemförsäkringens reseskydd om du inte kommer iväg eller får en försenad ut- och hemresa och måste vänta mer än åtta timmar. Schablonersättningen är 500 kronor, och därefter ytterligare 500 kronor för varje 24-timmars period därutöver. Maxersättningen är 5 000 kronor per person. Konfliktåtgärderna får inte ha varslats eller brutit ut innan du lämnar hemorten för att försäkringen ska gälla.

Resklar
Tilläggsförsäkringen Resklar ersätter om din ankomst blir försenad mer än sex timmar. Schablonersättningen är 600 kronor, och ytterligare därefter 600 kronor för var tolfte timme därutöver. Maxersättningen är 5 000 kronor per person.

Mer information: www.folksam.se