Livs.se

2017-03-27 kl 17.30

Nej till avtalsförslag

Livs säger tillsammans med de andra förbunden inom Facken inom industrin nej till den första hemställan som kom från de opartiska ordföranden under söndagen.

– Avtalsvärdet är för lågt och i förslaget finns det ingenting om låglönesatsningen och avsättning till deltidspension. Ett sådant förslag kan vi inte acceptera, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande.


Gemensamt pressmeddelande från Facken inom industrin
Facken inom industrin säger nej till avtalsförslag

Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar i dag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) på söndagen den 26 mars. Det föreslagna avtalsvärdet är 5,9 procent, fördelat på tre år.

Facken inom industrin skriver i sitt svar att hemställan saknar nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning-deltidspension/flexpension och en låglönesatsning för LO-förbunden. Dessutom är avtalsvärdet för lågt.

För att en slutlig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin behöver den innehålla lösningar på deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning. Dessutom behöver avtalsvärdet vara högre. Det gäller oavsett avtalsperiodens längd.

Nu väntar slutförhandlingar och slutlig hemställan innan den 31 mars då nuvarande avtal löper ut.