Livs.se

2016-01-14 kl 16.40

Blockaden vid Baka Stenugnsbageri avblåst – Bagarna får kollektivavtal!

På onsdagen den 13 januari tecknade Baka Stenugnsbageri kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet i samband med ett möte arrangerat av Medlingsinstitutet. Det innebär att Livs med omedelbar verkan avbryter blockaden som riktats mot företaget sedan den 12 januari.

— Vi tycker självklart att det är bra att bagarna nu omfattas av det kollektivavtal som gäller för bageriverksamhet, säger Christina Pedersen, ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet.

— Det är mycket viktigt för de anställda men det är också långsiktigt värdefullt för att säkerställa att bagerinäringen ska präglas av schysta villkor och sund konkurrens, avslutar Pedersen.

Kollektivavtalet reglerar två typer av frågor: löner och allmänna villkor. Regleringen av löner handlar om lönenivåer, ob-tillägg, övertidstillägg, helglön, semesterlön, försäkringar, pensioner mm. Allmänna villkor handlar om det som inte är löner. Det kan vara anställningsformer, arbetstider, arbetsmiljö och utbildning av personalen.