Livs.se

2021-01-26 kl 19.48

Magdalena Andersson träffade Livs förbundsstyrelse

Magdalena Andersson från det Socialdemokraterna och Sveriges finansminister redogjorde vid ett digitalt möte med förbundsstyrelsen för det politiska läget. Självklart berördes den rådande pandemin och de krisåtgärder som genomförts.

Livs förbundsstyrelse är väl medveten om vikten av att ha en s-ledd regering under pandemin, inte minst har den förstärkta a-kassan stor betydelse, men ledamöterna efterlyste högre nivåer för korttidspermitteringar och framför allt en fortsättning av nuvarande nivåer även efter 31 mars 2021.

Livs förbundsstyrelse lyfte också vikten av att öka jämlikheten och då är frågor som förändrad skattepolitik och stärkta trygghetssystem viktiga. Att tandvården borde vara en del av sjukvården med samma högkostnadsskydd var en annan viktig fråga som lyftes upp.

 Magdalena Andersson berättade bland annat att regeringen nu satsar på en grön återstart av svensk ekonomi med fokus på att skapa fler jobb. Ett lätt jubel utbröt bland styrelsens ledamöter när Magdalena berättade att hennes mormor varit livsmedelsarbetare.