Livs.se

2011-03-23 kl 13.57

Spekulera inte med pensionen

Det finns ohederliga rådgivare det vet vi alla. Nu får vi åter höra om försäkringsbolag som vill att vi ska spekulera med vår surt intjänade pension. I korthet går det ut på att vi uppmanas att, fast vi har jobb, ta ut pensionen i förtid
– så kallad förtida uttag.

Dessa pengar ska vi då överlåta till försäkringsbolaget som tar hand om pengarna till vi är 65 år. Meningen är att denna pension då ska växa och ge en bättre pension i framtiden. Detta är ingen bra idé!

För det första så blir pensionen lägre om man tar ut den innan man fyller 65. Det ska mycket till om denna lägre pension förräntar sig så att man kan göra en ”förtjänst”. Troligen kommer pensionen vid 65 inte att bli större. Risken är däremot att den blir lägre.

För det andra, om vi blir arbetslösa är risken uppenbar att ersättningen från a-kassan kommer att bli mindre än om vi inte hade spekulerat med pensionen.

Ett förtida uttag kan också innebära att en eventuell livränta blir sämre.

Om vi sen skulle ångra oss och inte längre vilja ta förtida uttag så är det inte så lätt att stoppa det.

Så uppmaningen är – Spekulera inte med den framtida pensionen!

Här kan du läsa om hur det gick för Anita 61.