Livs.se

2021-09-01 kl 09.45

Sverige behöver en nystart

Sveriges arbetare har stått i frontlinjen under pandemin och gjort det möjligt att hålla i gång vårt land. Livsmedelsarbetarna har säkerställt att vi fått mat på bordet. Att inte kunna jobba hemifrån har medfört en betydligt högre risk för smitta och större risk för allvarlig sjukdom.

Nu är det dags att ge tillbaka och satsa på fler jobb och ett bättre samhälle. Sverige har under lång tid investerat för lite i välfärden, i infrastruktur och i människors möjligheter till ny kunskap och ökad kompetens. Krisen under det senaste året har visat på stora brister.

– Det är viktigt att vi klarar att utbilda bagare, slaktare och styckare, säger Eva Guovelin. Här behöver både branschen och staten ta ett större ansvar.

Idag släpptes LOs program ”Nystart för vanligt folk – investera i Sverige”

Med programmet vill vi ge vår gemensamma syn på vilka investeringar som behövs för att återstarten ska göra Sverige till ett starkare land med högre tillväxt, lägre arbetslöshet och större rättvisa.

– Om vår bransch ska växa krävs att tillståndsprocesserna för nya fabriker kortas säger Eva Guovelin. Vi har tyvärr gått miste om nya jobb för att det tagit för lång tid att få tillstånd. Det är oacceptabelt.

LO pekar ut sju områden där investeringar behövs och ett antal konkreta investeringsbehov. Med investeringar får Sverige den nystart som krävs.

Extra viktiga områden att förbättra för livsmedelsbranschen:

  • Tillståndsprocesserna för nyetablering av fabriker måste kortas
  • En utbyggnad och stärkning av energiförsörjningen måste ske
  • Se över befintliga krav på tillstånd och regler för att minska regelkrångel
  • Utveckla infrastrukturen
  • Öka förutsättningarna för export av livsmedel
  • Tillför resurser till arbetsförmedlingen
  • Säkerställ arbetskraften inom våra bristyrken

– Vi vill öka Sveriges möjligheter att vara självförsörjande på livsmedel säger Eva Guovelin. Det behövs en betydligt större politisk vilja och ambition på det området.

Dessa punkter och programmet i sin helhet kräver ett långsiktigt arbete. Omfattande och kloka statliga investeringar lägger en stadig grund för en nystart och en bättre framtid för Sverige. Investeringarna kan inte vänta. Tillsammans med LO kräver vi kraftiga investeringar redan i höstbudgeten.

Programmet kan läsas i sin helhet här.