Livs.se

2009-11-02 kl 11.15

Facken inom industrin och LO presenterar sina avtalskrav 2010

Avtalskraven i samordningarna är väl i balans med vad samhällsekonomin tål och vad som krävs för att våra medlemmar ska erhålla ökad reallön nästkommande år.

Såväl Facken inom industrin som LO har idag presenterat de avtalskrav som förbunden senare ska ta ställning till. Avtalskraven innebär att reallöneökningar garanteras även för nästkommande avtalsperiod även om lönekraven är något lägre än tidigare år.

Facken inom industrins förslag till krav är löneökningar på 2,6 procent i löneökning per avtalsområde, dock lägst 620 kronor i månaden. Alla anställda ska få minst 430 kronor i löneökning som en individgaranti. I avtalskraven betonas också särskilda satsningar för ökad trygghet, kompetensutveckling samt jämställdhet, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

De gemensamma avtalskrav som Facken inom industrin och LO presenterat ska förbundsmötet ta ställning till vid sitt möte den 19 november. Avtalskraven kommer då även att kompletteras med förbundsspecifika krav.

Läs mer på Facken inom industrins hemsida

Läs mer på LOs hemsida