Livs.se

2012-06-11 kl 15.30

Livs återtar tidigare varsel om sympatiåtgärder

Nytt kollektivavtal har tecknats mellan HRF och Visita, därför återkallar Livs tidigare varslade sympatiåtgärder.

Varslen skulle ha trätt i kraft den 18 juni 2012 kl 01:00 gällande leveranser av dryckesvaror och återtagande av tomkärl och emballage till de arbetsplatser som omfattades av konflikten mellan parterna.

– En viktig seger för att visa att det finns en sammanhållning mellan förbunden i viktiga frågor, även om Livs inte ingår i LO-samordningen denna gång, kommenterar Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

Mer information om överenskommelsen mellan HRF och Visita finns på HRF:s hemsida.