Livs.se

2012-12-19 kl 09.49

Livsmedelsföretagens avtalskrav verklighetsfrämmande

De krav som Li ställer inför kommande avtalsförhandlingar innebär otrygga anställningar och sänkta löner i korthet.

Livs har på onsdagsmorgonen mottagit avtalskrav från Livsmedelföretagen. Innehållet i kraven innebär egentligen inget nytänkande utan som vanligt en rad försämringar för arbetstagarna.

Det som utmärker sig speciellt är att Li anser att avtalets lägstalöner inte ska höjas alls. Här menar man att avtalets lägstlöner är för höga och gör att företagen inte vågar nyanställa. Därutöver vill Li införa årsarbetstid och utsträcka veckoarbetstiden med upp till 55 timmar i veckan.

Även anställningstryggheten vill Li försämra genom att återinföra provanställningar och säsongsanställningar. Som om inte detta var nog vill man även utöka visstidsanställningar till 24 månader istället för som idag, 12 månader.

Vi anser Li:s krav som helt orealistiska och önsketänkande inför julen, säger Livs andre ordförande Gerald Lindberg i en kommentar. Att göra en låglönebransch ännu otryggare och inte utge löneökningar gör knappast att statusen inom Livsmedelsindustrin ökar. Våra krav mot Livsmedelsföretagen är det motsatta, ökad trygghet, större inflytande över arbetstidens förläggning och rejäla lönelyft för låglöneområden. Bara genom att öka tryggheten höjs statusen inom livsmedelsindustrin så man kan vara med och konkurrera om kunnig arbetskraft även i framtiden.

Läs Livs avtalskrav här >>

Läs Li:s avtalskrav här >>