Livs.se

2015-12-28 kl 11.07

Livsmedelsarbetareförbundets kulturpris

Nu är det dags att nominera till Livsmedelsarbetareförbundets kulturpris. Tanken med kulturpriset är att främja, stödja och stimulera kulturell verksamhet inom förbundet och/eller kulturell verksamhet som riktar sig till livsmedelsarbetare.

Priset kan gå till den/de som utövar eller aktivt arbetar för kulturverksamhet. Till den/de som på olika sätt sprider kultur och inspirerar andra att ta till sig kultur i alla dess olika former eller till den/de som på olika sätt bidragit till att vidmakthålla eller utveckla ett kulturellt arv.

Priset kan även gå till den/de som på lång eller kort sikt värnar alla människors lika värde och rätt, de demokratiska fri- och rättigheterna. Till den/de som kämpar för solidaritet, jämställdhet och jämlikhet, mot rasism, sexism och andra former av diskriminering.

Vem kan nominera?
Medlemmar eller arbetsplatsklubb kan nominera pristagare.

Vem kan nomineras?
Medlemmar eller organisationer som uppfyller kriterierna för priset.

När ska nomineringen göras?
Senast den 11 mars 2016 ska nomineringen ha kommit till förbundet.

Hur går nomineringen till?
Nomineringen ska vara skriftlig, max en A4, och innehålla en motivering till varför just den/de som nomineras ska få priset. Mejla nominering till info@livs.se, skriv Kulturpris i ämnesraden eller skicka ett brev till Livsmedelsarbetareförbundet, Box 1156, 111 81 Stockholm, märk kuvertet Kulturpris.

Vem utser vinnare?
Förbundsstyrelsen utser pristagare.

När delas priset ut?
Priset delas ut i samband med förbundsmötet den 11 maj 2016.

Reglerna för Livsmedelsarbetareförbundets kulturpris hittar du här.