Livs.se

2008-09-09 kl 10.17

Inkomstförsäkringen – en succé

Som första LO-förbund tecknade Livsmedelsarbetareförbundet en försäkring för sina medlemmar som ger mer i ersättning vid arbetslöshet.

Den borgerliga regeringen försämrade villkoren i a-kassan från den 1 januari 2007.  En försämring är att endast de som tjänar mindre än 18 700 i månaden får 80% eftersom a-kasseersättningen får högst vara 680 kr/dag.

Livs inkomstförsäkring ger ett tillskott så att alla som blivit ofrivilligt arbetslösa och som uppfyller villkoren för försäkringen får 80 procent i max 200 dagar.

Sedan starten av försäkringen har 438 medlemmar delat på drygt 3,2 miljoner kronor.

– Det är bra att försäkringen slagit så väl ut, säger Pauli Kristiansson som handlägger försäkringar i förbundet.

– Det är viktigt att medlemmar också kan känna en trygghet om man råkar bli arbetslös, fortsätter Pauli.

– Fackliga försäkringar skapar trygghet åt alla medlemmar, avslutar Pauli.