Livs.se

2008-12-10 kl 10.35

Livs sänker medlemsavgiften!

Från den 1 januari 2009 sänks medlemsavgiften med 20 kr.

Livs representantskap har beslutat att nedanstående  medlemsavgifter och inkomstklasser ska gälla från den 1 januari 2009. Förändringen innebär att medlemsavgiften sänks med 20 kr per månad i respektive avgiftsklass och att inkomstnivåerna i varje klass justeras upp med avtalsuppgörelsens värde.

Pensionärsavgifterna är oförändrade, 60 respektive 160 kr per månad.

Månadsinkomst

Avgift per mån

0

  8 500

452

8 501

13 300

572

13 301

18 900

647

18 901

717