Livs.se

2019-01-03 kl 08.17

Nya medlemsavgifter från den 1 januari 2019

Förbundsmötet beslutade på sitt senaste möte att förändra avgifter och avgiftsklasser enlig följande:

Månadsinkomst              Medlemsavgift*

  • 0–6 426                  158 kr
  • 6 427–9 981           385 kr
  • 9 982–15 550        505 kr
  • 15 551-22 644       580 kr
  • 22 645–                  650 kr

* Medlemsavgift inkl avgift till a-kassan.

– För de pensionärer som omfattas av GF 38 000 förändras avgiften till 972 kr/år.

– För pensionärer med kollektiv hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring förändras avgiften till 302 kr/månad.

– För pensionärer med kollektiv hemförsäkring och olycksfallsförsäkring förändras avgiften till 132 kr/månad.