Livs.se

2010-03-08 kl 12.58

LAS-frågan måste lösas!

Arbetsgivarnas möjligheter att ”runda” de anställdas företrädesrätt i LAS är en central fråga i årets avtalsförhandlingar.

När LAS skrevs och röstades igenom i riksdagen fanns inte bemanningsföretagen. LAS har därför i sin nuvarande utformning inte tillräckligt skydd och återanställningsrätt för de som sagts upp p.g.a. arbetsbrist och som ersätts med personal från bemanningsföretag.

Livsmedelsarbetareförbundet och andra förbund vill i årets avtalsrörelse se till att denna lucka i LAS täpps till i kollektivavtalet så att reglerna åter kan fungera som det var tänkt från början.

– Arbetsgivarna hävdar att det är en maktfråga och att vi vill ha ett veto mot användande av bemanningsföretag. Så är naturligtvis inte fallet, vi har ju både medlemmar och kollektivavtal för bemanningsföretagen. Det enda vi vill är att de som är anställda på t.ex. företag som Marabou ska få behålla sin företrädesrätt till nytt arbete och inte kunna bytas ut så lätt som sker idag, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.

– Som situationen är idag har inte löntagarna någon trygghet i anställningen p.g.a. att man på det här sättet kan ”runda” företrädesrätten. Genom den här luckan har balansen på arbetsmarknaden helt enkelt rubbats. Vi vet också att detta inte är någon speciellt svensk företeelse utan ett problem för löntagare i många länder. Därför måste balansen och anställningstryggheten återupprättas. Anställningen ska inte hänga på arbetsgivarnas godtycke, fortsätter Nilsson.

– Frågan kommer inte att försvinna genom att arbetsgivarna vägrar att ens diskutera den. Vi vill inte heller ha en politisk lösning eftersom vi tycker att det här är en fråga för parterna att lösa i avtal. Alla, t.o.m. den borgerliga regeringen, ser ju problemet och tycker att situationen är absurd. Vi har ett rakt ackord från våra medlemmar att lösa frågan och kommer inte att släppa den i årets avtalsförhandlingar, avslutar Nilsson.