Livs.se

2018-12-21 kl 08.11

Aftonbladet granskar Livs

Aftonbladet har ställt frågor som rör tillfällen när Livs är representerade utanför Norden mellan 1/1 2016 och fram till och med 2018.

Förbundet följer det uppdragsreglemente och de regler kring representation som beslutas av förbundsmötet. Ingen semester har tagits i anslutning till tjänsteresor utomlands och inga medföljande har deltagit. Förbundet redovisar följande till Aftonbladet:

IULs kongress 26/8-1/9 2017, Geneve

(Internationella Unionen för Livsmedels- och Lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen)

Program

Kongressens temaområden
Vi är IUL: Organiserar tillsammans, kämpar tillsammans, vinner tillsammans

Vi organiserar och kämpar för välbetalda jobb med värdighet, rättigheter och stabilitet

Vi organiserar och kämpar för att göra arbetsplatsen säker och sund

Vi organiserar och kämpar för jämställdhet och mångfald

Vi organiserar och kämpar för en progressiv demokratisk politik
26/8 IULs kvinnokonferens

27/8 IULs ungdomskonferens fm

27/8 IULs HBTQ-konferens em

28/8 IULs arbetsutskottsmöte

29/8 IULs styrelsemöte

29/8-1/9 IULs kongressförhandlingar

1/9 IULs styrelsemöte

Deltagare från förbundet

Förbundsordförande start- och slutdatum 25/8-1/9 2017

Andre ordförande start- och slutdatum 26/8-1/9 2017

Tredje ordförande start- och slutdatum 25/8-1/9 2017

1 central ombudsman, internationellt ansvarig start- och slutdatum 28/9-1/9 2017

2 förtroendevalda (en förhindrad pga sjukdom) start- och slutdatum 25/8-1/9 2017

Hotell

Hotell Royal Manotel, Geneve

Total kostnad

124 039 kr

 

UFCW, Amerikanska Livs- och Handelsfacket kongress, 22-27/4 2018, Las Vegas

Program

Kongressen behandlade bland annat frågor  om facklig organisering, ny teknik, globalisering, arbetsvillkor, förhandlingsstrategier och internationell solidaritet.

Livs förbundsordförande talade vid UFWCs HBTQ-seminarie.

22/4 UFCWs registrering och mottagning för internationella gäster

23-27/4 UFCWs kongressförhandlingar

Deltagare från förbundet

Förbundsordförande start- och slutdatum 21-27/4 2018

Hotell

The Mirage (Där kongressen genomfördes)

Kostnad

51 557 kr

 

Uppdatering 25/1

Aftonbladet har återkommit med frågor kring tre specifika tjänsteresor som förbundsordförande Eva Guovelin gjort under åren 2014-2016.

Förbundet följer det uppdragsreglemente och de regler kring representation som beslutas av förbundsmötet. Ingen semester har tagits i anslutning till tjänsteresor utomlands och inga medföljande har deltagit.

Livs redovisar följande kostnader för hotell, flyg och traktamenten till Aftonbladet:

LOs högre ledarskapsutbildning, ”LOspets14”, 22/3-4/4 2014

Utbildningen pågick under ca 1 år med flera internat var av ett var förlagt till Rutgers University i New Brunswick, USA.

Hotell 1 natt

Hyatt Place, New York

Kostnader för övrigt boende 23/3-3/4, var på Universitetsområdet samt en natt på hotell i Washington, ingick som en del av kursavgiften (118 958 kr) till LO.

Kostnad

13 068 kr

 

HKCTU, Jubileumskonferens, Hong Kong 14-20/9 2015

(Hong Kong Confederation of Trade Unions)

Livs bedriver sedan flera år tillbaka ett internationellt projekt tillsammans med HKCTU, Kinas enda fria fackförening.

Hotell 5 nätter
Holiday Inn Golden Mile

Kostnad

54 574 kr

 

IULs konferens för Köttindustrin, 23-28/9 2016 San Fransisco USA

(Internationella Unionen för Livsmedels- och Lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen)

Hotell 4 nätter

Hotel Nikko San Fransisco

Kostnad

44 596 kr