Livs.se

2009-03-03 kl 10.43

Ingen höjning av Livs a-kasseavgift

Många a-kassor och förbund tvingas nu höja avgiften till a-kassan med anledning av en skenande arbetslöshet. För Livs del sker det dock ingen förändring av avgiften.

– Vi behöver i dagsläget inte höja avgiften till a-kassan säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. Visserligen har arbetslösheten ökat något under januari och februari men det ligger inom ramen för den prognos vi gjorde när vi senast fastställde avgiften. Då sänkte vi faktiskt också avgiften på grund av att arbetslösheten gått ned, säger Hans-Olof Nilsson.

Livs har alltsedan slutet av 90-talet haft en förhållandevis hög arbetslöshet på grund av den ökade internationella konkurrensen inom livsmedelsproduktionen. Sedan 1996 har nästan 20 000 arbetstillfällen försvunnit inom förbundets olika delbranscher. Värst utsatta har de branscher varit som tidigare varit hårt reglerade av jordbrukspolitiken.

– Många av våra medlemmar har haft det mycket svårt under nästan tio års tid, men i slutet på regeringen Perssons tid kunde vi se att den ekonomiska politiken äntligen bar frukt. Inte på så sätt att det blev fler jobb inom våra branscher men en allmänt minskad arbetslöshet inom andra branscher innebar att våra medlemmar kunde gå från arbetslöshet till jobb, säger Nilsson.

Den nuvarande högerregeringen försämrade under 2007 a-kassans villkor kraftigt och införde också ett orättvist avgiftssystem. Ett system som innebär att människor som arbetar i verksamheter med hög risk för arbetslöshet också får betala högre avgifter. För Livs del innebar det en kraftig höjning av kostnaderna.

– Regeringen har helt klart en plan som innebär att man genom att sabotera a-kassan med sämre villkor och högre avgifter ska få människor att lämna facket och på den vägen försvaga arbetarrörelsen. Vi bestämde oss direkt för att motverka det genom att införa en egen inkomstförsäkring som garanterar alla medlemmar 80 % i ersättning under de första 200 dagarna. Vi gillar det inte men våra medlemmar måste kunna sätta mat på bordet och betala hyran, fortsätter Nilsson.

– Enligt våra bedömningar har livsmedelsindustrin redan haft sin kris och företagen står relativt starka med en stadigt ökande export. Vi är idag Sveriges fjärde största näringsgren och ser ingen större anledning till oro för framtiden. Däremot ser vi med oro på regeringens handfallenhet inför problemen för andra industrigrenar. Självklart kan regeringens tafflighet i slutändan få negativa effekter för en idag framgångsrik livsmedelsindustri, avslutar Nilsson.