Livs.se

2009-11-19 kl 12.46

Liten avgiftsökning

Livs förbundsmöte beslöt den 19 november att höja medlemsavgifterna från och med januari 2010.

– Avgiftsökningen är liten och motsvarar ett Aftonblad i månaden, sa Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar.
– Vi måste stärka våra muskler inför den kommande avtalsrörelsen, fortsatte Hans-Olof, vi vet aldrig vad som kan hända.

Samtidigt som avgiftsökningen beslöt också förbundsmötet om nya avgiftsklasser:

Månadslön           Medlemsavgift
  8 800    462 kr/månad
  8 801 13 800    582 kr/månad
13 801 19 700    657 kr/månad
19 701      727 kr/månad

 

Pensionärsavgiften för de som ha kollektiv hemförsäkring ökas med 5 kr till 165 kr/månad och för de pensionärer som enbart har GF 38 000 ökas avgiften med 2 kr/månad eller 24 kr/år till, 744 kr.