Livs.se

2009-03-24 kl 10.52

Kvinnorna vinnare på höjd lägsta lön

Livs satsning på att höja de lägsta lönerna istället för att införa jämställdhetspotter, ledde till att kvinnorna inom livsmedelsindustrin fick ett bättre löneutfall än männen under 2007 och 2008.

För livsmedelsindustrin har satsningen på att kraftfullt höja lägstalönerna i 2007 års avtalsrörelse gett ett mycket positivt resultat. Under 2008 är löneökningen för kvinnor 5,3 % jämfört med männens 5,0 %. För båda avtalsåren 2007 och 2008 är löneökningen 8,9 % för kvinnor jämfört med 8,7 % för männen.

Noterbart är även att kvinnor har fått högre löneökning än män år 2008 både sett till samtliga och identiska individer. Detta gäller även när vi tittar på löneökningen för 2007 och 2008 tillsammans.

Sammantaget kan vi konstatera att den modell som industriförbunden valde, att satsa på lägstlöneökningar istället för LO-modellen med jämställdhetspotter, har varit en vinnarmodell för förbundet liksom för merparten av industrins branscher, avslutar Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.