Livs.se

2014-06-25 kl 12.49

Avbrutna stridsåtgärder på Sergel Bageriet i Stockholm AB (Pipers bageriet)

Parterna har idag, 20140625, haft möte tillsammans med medlare och Livsmedelsarbetareförbundet har efter detta möte på medlares begäran valt att avbryta pågående stridsåtgärder.

Varslet om blockad och arbetsnedläggelse framflyttas för att träda i kraft 20140804 om inget avtal har träffats.