Livs.se

2018-04-30 kl 09.05

Fördröjning av autogirobetalningen av medlemsavgiften

Det uppstod ett tekniskt problem i samband med att medlemsavgiften via autogiro skulle dras natten till 30 april.

Drag av medlemsavgiften via autogiro kommer därför att bli förskjutet någon dag framåt i tiden.

Vi beklagar det som inträffat och de eventuella besvär som kan uppstå.