Livs.se

För 3 år sedan

Livs tog emot hemställan i årets avtalsrörelse

Livs och de andra förbunden inom Facken inom industrin tog söndag 26 mars emot en första hemställan från de opartiska ordförandena, Opo. Livs förhandlingsdelegationen för Livsmedelsavtalet samlas i morgon för att diskutera budet inför att svar ska lämnas under måndagseftermiddagen.

Målet är att ett nytt avtal ska finnas på plats när det gamla löper ut den 31 mars.