Livs.se

2010-04-09 kl 13.14

Innehåll i det nya Livsmedelsavtalet

Det nya Livsmedelsavtalet är klart och gäller fr.o.m. den 1 april 2010 t.o.m. den 31 januari 2012.

– Det nya Livsmedelsavtalet är klart. Nu kommer våra ombudsmän och klubbar att så snabbt som möjligt se till att de anställdas löner justeras, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson.

Läs mer om innehållet här:

Slutlig hemställan
Överenskommelsen