Livs.se

2020-03-10 kl 15.36

Facken inom industrin: rätt innehåll är avgörande

Idag den 10 mars har Facken inom industrin överlämnat sina svar på de opartiska ordförandenas skiss i avtalsrörelsen 2020.

Facken inom industrin har överlämnat sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på måndagen. Facken inom industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning för LO-förbunden.

Utgångspunkten för Facken inom industrins avtalskrav är ett ettårigt avtal. Den översiktliga skissen från opartiska ordförande (Opo) har som inriktning att parterna träffar ett treårigt avtal.

Förbunden är beredda att träffa ett längre avtal, förutsatt att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension, samt en låglönesatsning på de avtalsområden där detta krav finns med. Dessa reservationer gäller oavsett avtalsperiodens längd.

Facken inom industrin konstaterar att arbetsgivarna på ett antal avtalsområden vidhåller långtgående krav på försämringar av gällande avtal. En förutsättning för ett avtal, oavsett avtalsperiodens längd, är att dessa förslag inte finns med i en kommande hemställan.

Facken inom industrin:
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall

Martin Linder, förbundsordförande Unionen

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Eva Guovelin, förbundsordförande Livs

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS

Ta del av Facken inom industrins pressmeddelande.