Livs.se

2015-08-19 kl 13.50

Kamp för bättre villkor i fokus för Nordiska Unionen för fackföreningar inom livsmedelsindustrin

Nordiska Unionen hade kongress i Stockholm den 17 – 19 augusti och drog upp riktlinjerna för ett starkt nordiskt samarbete för att tillsammans kämpa för bättre villkor.

— Vi står inför en ökande global konkurrens som påverkar den nordiska arbetsmarknaden. Livsmedelsindustrin präglas idag av stora företag som jobbar gränsöverskridande. Här är det viktigt att vi inom de nordiska fackföreningarna tillsammans kämpar för bra och avtalsreglerade villkor för anställda oavsett i vilket land produktionen finns. Det säger Henri Lindholm, från finska Livsmedelsarbetareförbundet (Suomen Elintarviketyöläisten Liitto) som den 17 augusti valdes till ny president för Nordiska Unionen för fackföreningar inom livsmedelsindustrin.

Nordiska Unionen för fackföreningar inom livsmedelsindustrin samlar 12 förbund som tillsammans har 135 000 medlemmar. Kongressen ägde rum 17-19 augusti på Rönneberga på Lidingö utanför Stockholm.

— Villkoren för arbetstagare står självklart i fokus för vårt arbete, fortsätter Henri Lindholm. Även om förbunden i de enskilda länderna tecknar avtal, och är beroende av tidtabeller och nationell lagstiftning, så kan vi i den nordiska dimensionen staka ut strategier och samordning för att tillsammans stå starka.

— Organisering och medlemsvärvning är ett annat viktigt område där jag hoppas på ökat samspel. Där har varje nationellt förbund ansvaret men genom idé- och erfarenhetsutbyte kan vi stärka varandra i metodarbetet.

— Vi ska stärka varandra och det är inte minst viktigt när högerkrafterna tyvärr varit på frammarsch i de nordiska länderna. Bättre och fler jobb, rättvisa villkor för alla som jobbar, antidiskriminering, solidaritet och välfärd står högt på vår gemensamma agenda, avslutar Henri Lindholm.

Kongressen fattade beslut om motioner och ett antal uttalanden om för livsmedelsarbetare angelägna frågor:

  • Otryggheten i form av korttidsanställningar och nollkontrakt måste bekämpas så den inte får fotfäste på den nordiska arbetsmarknaden.
  • Dagligvaruhandeln är koncentrerad till ett fåtal antal aktörer som genom sina dominerande roller gör allt vad de kan för att öka sina vinster genom att sätta press på livsmedelsindustrin och därmed också försämra villkoren för alla anställda.
  • Nordiska livsmedelsarbetare ska inte vara offer för krisen i Ukraina. Sanktioner och motsanktioner har drabbat livsmedelssektorn hårt. EU och medlemsländerna måste ta sitt ansvar för de som drabbats inom livsmedelsindustrin och inte bara som hittills de som drabbats i jordbrukssektorn.
  • EU måste införa en obligatorisk ursprungsmärkning av alla livsmedel. Det är helt nödvändigt för att öka livsmedelssäkerheten och för att konsumenterna ska kunna känna sig trygga.
  • Social dumpning i livsmedelsindustrin underminerar medborgarnas förtroende för EU. EU och de nationella regeringarna måste ta på sig ansvaret att i samarbete med fackföreningsrörelsen reda upp laglösheten och se till att det blir ordning och reda inom livsmedelsindustrin och säkerställa anständiga villkor för de anställda.

PDF:er med dessa uttalanden bifogas:

  1. Dagligvarekjedene öker sin makt i matmarkedet, forbrukerne sitter igjen som tapere
  2. Nordens fodevarearbejdere skal ikke vare ofre for krisen i Ukraine
  3. Social dumping i födevareindustrien underminerer de nordiske borgeres tillid til det det ”europeiske projekt”
Nordiska Unionens nya styrelse består av:

Finland (sekretariat):
President: Henri Lindholm, SEL
Kassör: Minto Sillanpää, SEL
Sekreterare: Minna Räsinen, SEL
Suppleanter: Veli-Matti Kuntonen, SEL, Airi Karjalainen, SEL, Teja Sinisalo, PRODanmark:
Ole Wehlast, NNF
Hanne Holgaard, 3F
Suppleanter: Tage Arentoft, NNF, John Hanssen, 3F

Island:
Haldora Sveinsdottir, SGS Island
Suppleant: Nils S Olgeirsson, Matvis

Färöarna:
Georg F Hansen, FA
Suppleant: Elin Sörensen, FA

Norge:
Jan Egil Pedersen, NNN
Anne Berit Aaker Hansen, NNN
Suppleanter: Jarle Wilhelmsen, NNN, Grete T Salberg, NNN

Sverige:
Hans-Olof Nilsson, Livs
Gerald Lindberg, Livs
Eva Guovelin, Livs
Suppleanter: Pauli Kristiansson, Livs, Anders Hernborg, Livs, Solweig Larsson, Livs